Zaštita podataka pri kupnji

Herba laboratorij d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Herba laboratorij web shopa te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Herba laboratorij d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Herba laboratorij d.o.o.

Herba laboratorij d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Herba laboratorij d.o.o. prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Herba laboratorij web shopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Herba laboratorij d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Herba laboratorij d.o.o. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Herba laboratorij web shopa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Herba laboratorij d.o.o. će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Herba laboratorij d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Herba laboratorij d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.