Registracija       Prijava
 
 
KOŠARICA JE PRAZNA

Mogu li istovremeno koristiti brusnicu i Sinekolin kapi/kapsule?

Nije uputno istovremeno koristiti preparate brusnice, jer zakiseljuju mokraću, a djelatne biljke koje sadrže Sinekolin kapi i kapsule aktivnije su u lužnatom mediju urina.

 
Povratak na "Pitanja i odgovori"